Διεύθυνση: Γεωρ. Παπανδρέου 17, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321 023863